Okul p.endX Hakkında

Okul Performanları Endeksi, T.C. Yüksekova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ülkemizin 2023 eğitim öğretim hedeflerinin belirlendiği 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ve Yol Haritası’na dair Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarını takip etmek, bu doğrultuda geliştirilen çeşitli çalışmaları uygulamak ve mevcut çalışmaları olabildiğince zenginleştirip, öğretmen, öğrenci ve ebeveynleri 2023 hedeflerine hazırmak amacıyla oluşturulmuş, araştıran, geliştiren ve öğrenen  insan kaynağını geliştirmek ve dinamik bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için uygulamaya konulmuş insan kaynakları ve eğitim öğretim faaliyetlerin de verimliliği hedefleyen bir projedir.

Okul p.EndX'in Kısa Vadeli Kapsamı nedir?


1. İlçe sınırları içindeki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinde verimliliğin çeşitliliğin ve MEB hedeflerinde paydaşlığın oluşturulmasına yönelik koordinasyon gerçekleştirilmesi, 2. Eğitimde iyi örnek olup ya da farkındalık yaratan çalışmalarıyla öne çıkan öğretmenlerin perfomanslarına göre ve okul müdürlerinin p.endX verilerine ödüllendirleceği bir altyapının oluşturulması, 3. p.endX verilerine göre Pro-ArGe çalışmaları doğrultusunda projelerin oluşturulması. Bu projelerin okullarda uygulanması, . 4. Program kapsamında 2023 Vizyon Belgesi ve Yol Haritası doğrultusunda istekli öğretmenlerin diledikleri alanlarda danışman akademisyenlerle birlikte bilimsel çalışmalar yapabilecekleri, içerik üretebilecekleri ve MEB’e önerilecek eğitim uygulama modeller geliştirebilecekleri p.endX çalışma birimlerinin oluşturulması, 5. Sosyal medya hesapları ve haberleşme araçları üzerinden tüm içerikler tüm il ve ilçelere paylaşılacaktır.